REGULAMIN TRENINGÓW INDYWIDUALNYCH - MoveCamp.pl


1. Trenujący ma obowiązek poinformować Trenera przed rozpoczęciem pierwszego treningu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do trenowania (przebyte choroby, urazy, kontuzje).

2. Trenujących i trenera obowiązuje punktualność. W przypadku spóźnienia ze strony trenującego trener nie ma obowiązku przedłużania treningu kosztem czasu innego podopiecznego. W przypadku spóźnienia trenera ma on obowiązek przedłużyć trening, aby założona jednostka treningowa była zrealizowana w całości.

3. Trenujący powinien stawić się na trening w odpowiednim stroju sportowym, spełniający wymogi danej pływalni tj. kąpielówki, czepek okularki itp.

4. Trenujący zobowiązany jest przestrzegać regulaminu pływalni, w którym ćwiczy z Trenerem.

5. Odwoływanie treningów może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym do g. 19:00 w innym wypadku trening uznany jest za zrealizowany – pełnopłatny.

6. Jeśli Trener odwoła trening w dzień poprzedzający trening po g.19:00 bądź w dniu treningu, wówczas kolejny trening realizowany jest na koszt trenera.

7. Trenujący wykupują wejście na pływalnie we własnym zakresie.

8. Trenujący powinni odpowiednio wcześnie określić swoją dyspozycyjność do ćwiczeń.