REGULAMIN TRENINGÓW GRUPOWYCH - MoveCamp.pl


1. Trenujący ma obowiązek poinformować Trenera przed rozpoczęciem pierwszego treningu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do trenowania (przebyte choroby, urazy, kontuzje).

2. Trenujących i trenera obowiązuje punktualność. W przypadku spóźnienia ze strony trenującego trener nie ma obowiązku przedłużania treningu kosztem czasu innego podopiecznego. W przypadku spóźnienia trenera ma on obowiązek przedłużyć trening, aby założona jednostka treningowa była zrealizowana w całości.

3. Trenujący powinien stawić się na trening w odpowiednim stroju sportowym, spełniający wymogi danej pływalni tj. kąpielówki, czepek okularki itp.

4. Trenujący zobowiązany jest przestrzegać regulaminu pływalni, w którym ćwiczy z Trenerem.

5. W przypadku nieobecności przy zapisie na kolejny semestr, odejmujemy kwotę jednych zajęć przy dokonywaniu płatności za kontynuację. Natomiast w drugim semestrze ostatnie zajęcia nie są wliczane w koszt semestralny i każdy, kto będzie miał nieobecność będzie mógł przyjść i zajęcia odrobić.

6. Trenujący nie wykupuje wejścia na pływalnie. Koszty wejścia pokrywane są przez Organizatora.